NederlandsFranšaisEnglish

Privacy

Privacyverklaring

 

Identiteit

ASCALI bvba

Mispelweg 25 A

2830 Willebroek

info@ascali.be

 

Doel

Het verzamelen van persoonsgegevens heeft tot doel:

- om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden

- om persoonlijke informatie te kunnen voorzien die aangevraagd wordt

- om in contact te komen voor verdere commerciële onderhandelingen

- om te voldoen aan contractuele verplichtingen

 

Verplichte opgave van gegevens

Ascali bvba verzamelt geen persoonsgegevens via de website tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt via het contactformulier. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Ascali bvba dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

De verplichte velden in het contactformulier op de website worden enkel gebruikt om contact op te nemen i.v.m. de gestelde vraag of offerte aanvraag

 

Inzage en wijziging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent u een aantal rechten met betrekking op uw persoonsgegevens die door Ascali bvba verwerkt worden.

U hebt het recht Ascali bvba te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Ascali bvba zal op dit verzoek in ieder geval binnen de 4 weken reageren. Vervolgens kan u Ascali bvba verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Ascali bvba in ieder geval binnen de 4 weken reageren.

Hiertoe kan Ascali bvba gecontacteerd worden op info@ascali.be

 

Ontvangers van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

Toestemming

In het uitzonderlijke geval dat Ascali bvba persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Ascali bvba de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Ascali bvba heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

 

Links naar andere websites

De website van Ascali bvba bevat links naar andere websites. Ascali bvba is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van deze websites.

Ascali bvba • Mispelweg 25 A • 2830 Willebroek • Tel +32 3 877 21 13 • GSM +32 471 63 96 95 • Fax +32 3 877 01 14
BTW BE 0810 313 947 • IBAN BE 72 7795 9858 5216 • info@ascali.be • Constructions in aluminium & fibre

Webdevelopment by Creatief NV